rabat 
silos FALISTY nowosc BIN
, to uznana w Polsce marka. Specjalizujemy się w produkcji urządzeń do przechowywania ziarna i przygotowania pasz, ale myślimy również o innych potrzebach nowoczesnego gospodarstwa rolnego, wprowadzając do naszej oferty nowe wyroby. Ciągle doskonalimy nasze produkty, korzystając z doświadczeń naszych klientów oraz własnych, poddając je ocenie instytutów naukowych.
O naszej jakości i silnej pozycji na rynku świadczy 65.000 silosów zbożowych sprzedanych w ciągu 30 lat funkcjonowania firmy.

 

MARKA BIN ZOBOWIĄZUJE. NASZE WYROBY MUSZĄ BYĆ NAJLEPSZE.

silosy   baterie

wiaty
 
cityart


Wiaty dla rolnictwa
Wiaty na sprzęt rolniczy to trwały i wygodny sposób na zabezpieczenie sprzętu w gospodarstwie.


 ue

Mając na uwadze, że Zamawiający zawarł w dniu 20 stycznia 2020 roku z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu umowę nr 2/III/2020 o powierzenie grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace badawczo-rozwojowe dotyczące silosów z blachy falistej w BIN sp. z o.o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, „BIN” Sp. z o.o. prowadzi postępowanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania :

„Określenie klasy odporności ogniowej silosów z blachy falistej produkowanych przez BIN Sp. z o.o.”

Termin złożenia oferty upływa w dniu 14.02.2020 r.

 

Projekty realizowane przez BIN Sp. z o.o. z funduszy unijnych w ramach RPO WK-P (wiecej...).

 

Zapytania ofertowe